FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको आशयको सूचना ।

८०-८१ 05/26/2024 - 18:15

Invitation for Bid of Procurement of pipe & fitting materials for Kerauja Water Supply Project

८०-८१ 04/19/2024 - 11:52

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

८०-८१ 04/01/2024 - 14:53

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

८०-८१ 03/22/2024 - 10:43

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको आशयको सूचना ।

८०-८१ 03/15/2024 - 13:31

Invitation for Bids for Construction of Sarjanbeshi - Kashigaun Road

८०-८१ 02/23/2024 - 17:01

Invitation for bid for Thaman VC Road

८०-८१ 01/07/2024 - 17:22

बोलपत्र स्वीकृतको लागि छनोट गरिएको आशयको सम्बन्धी सुचना ।

८०-८१ 10/13/2023 - 11:22

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्रान सम्बन्धी सुचना ।

८०-८१ 09/21/2023 - 18:11

Invitation for Bids of Gumda cold store.

८०-८१ 09/11/2023 - 11:08

Pages