FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक खरिद योजना !

७८-७९ 09/29/2021 - 15:03 PDF icon खरिद योजना.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट पुस्तिका

७८-७९ 07/22/2021 - 11:05 PDF icon Budget Book 2078-079.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/14/2021 - 19:38 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम-२०७८।०७९.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट बक्तव्य तथा विनियोजन ऐन, २०७८

७७/७८ 06/29/2021 - 14:28 PDF icon धार्चे गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७८.pdf, PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को बजेट पुस्तिका

७७/७८ 09/11/2020 - 13:29 PDF icon Budget Book V3.pdf

आ ब ०७७-०७८ को बजेट बक्तब्य

७७/७८ 06/29/2020 - 17:07 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको बजेट बक्तव्य,२०७७।०७८.pdf

आ. ब. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/29/2020 - 16:42 PDF icon आ.व . २०७७-७८ निती तथा कार्यक्रम.pdf

वार्षिक योजना तर्जुमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७६/७७ 02/10/2020 - 14:15 PDF icon Final Update Dharche gaun palika book 2076.pdf

धार्चे गाउँ पालिकाको वार्षिक विकास योजना

७५/७६ 11/28/2018 - 13:07 PDF icon Dharche gaun palika book (004).pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

७५/७६ 07/03/2018 - 11:04 PDF icon वजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु १२३.pdf

Pages