FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७८ कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० कार्तिक व्यय 11/18/2021 - 13:24 PDF icon २०७८ कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf
२०७८ असोज महिनाको खर्चको फाँटबारी ७९-८० असोज व्यय 11/18/2021 - 13:22 PDF icon २०७८ असोज महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf
२०७८ भदौ महिनाको खर्चको फाँटबारी ७८-७९ भाद्र व्यय 11/18/2021 - 13:21 PDF icon २०७८ भदौ महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf
२०७८ श्रावण महिनाको खर्चको फाँटबारी ७८-७९ श्रावण व्यय 11/18/2021 - 13:21 PDF icon २०७८ श्रावण महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf
२०७८ कार्तिक महिनाको आन्तरिक आम्दानी विवरण ७८-७९ कार्तिक आय 11/18/2021 - 13:13 PDF icon २०७८ कार्तिक महिनाको आन्तरिक आम्दानी.pdf
२०७८ असोज महिनाको आन्तरिक आम्दानी विवरण ७८-७९ असोज आय 11/18/2021 - 12:59 PDF icon २०७८ असोज महिनाको आन्तरिक आम्दानी.pdf
२०७८ भदौ महिनाको आन्तरिक आम्दानी विवरण ७८-७९ भाद्र आय 11/18/2021 - 12:57 PDF icon २०७८ भदौ महिनाको आन्तरिक आम्दानी विवरण.pdf