FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २०७८ ०७ २२ को निर्णयहरु

७८-७९ 03/02/2022 - 12:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८०७२२ .pdf

२०७८/०३/११ गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७७/७८ 11/30/2021 - 13:41 PDF icon गाउँ सभा २०७८०३११.pdf

२०७७/०३/१० गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७७/७८ 11/30/2021 - 13:35 PDF icon गाउँ सभा २०७७०३१०.pdf

२०७६/०३/१० गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७६/७७ 11/30/2021 - 13:34 PDF icon गाउँ सभा २०७६०३१० .pdf

२०७५/०६/२३ गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७४/७५ 11/30/2021 - 13:32 PDF icon गाउँ सभा २०७५०६२३ गते .pdf

२०७५/०३/०९ गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७४/७५ 11/30/2021 - 13:30 PDF icon गाउँसभा २०७५०३०९.pdf

२०७५/०१/३१ गते बसेको गाउँ सभाका उपस्थिति, प्रस्ताव तथा निर्णयहरु !!!

७४/७५ 11/30/2021 - 13:27 PDF icon गाउँ सभा २०७५०१३१ गते .pdf