FAQs Complain Problems

ग्यालरी

उपलब्ध सेवाहरु :

  1. दैनिक परिक्षण तथा आयुर्वेदिक औसधिहरु निशुल्क वितरण 
  2. योग अभ्यास सम्बन्धि जानकारी 
  3. स्थानीय स्तरमा पाइने जडिबुटीहरुको उपयोग तथा प्रयोग विधिको जानकारी 
  4. अन्य आयुर्बेद सम्बन्धि आवस्यक परामर्श 
मिति: 04/07/2021 - 09:02
, , , ,
मिति: 03/09/2021 - 16:42
मिति: 03/09/2021 - 16:41
, , ,
मिति: 01/11/2021 - 11:15

Pages