FAQs Complain Problems

वडा नं. ६, काशीगाउँ

यस वडा नं. ६ मा काशीगाउँ, चामाखर्क र यार्सागाउँहरू पदर्छ ।

Population: 
2478
Ward Contact Number: 
9856004050

जनप्रतिनिधि (वडा तर्फ)

९८५६००४०५०