FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजश्व परार्मश समितिको २०७९।८० आयव्याय प्रगति विवरण ७९-८० Thursday, January 25, 2024 - 07:16 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको आय व्याय प्रतिवेदन 2080 final.pdf
सामाजिक शाखाको अन्तर्गत २०७९/८० को बार्षिक प्रगति विवरण ७९-८० Monday, August 28, 2023 - 14:42 PDF icon सामाजिक शाखा.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको लैससास परिक्षण प्रतिवेदन ! ७८-७९ Wednesday, September 29, 2021 - 14:57 PDF icon धार्चे गाउँ पालिकाकाे लैससास पिरक्षाण प्रतिवेदन २०७६.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को एकीकृत आय व्यय विवरण ७७/७८ Thursday, July 22, 2021 - 15:50 PDF icon आ.व. २०७७।०७८ को एकीकृत आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रस्तुतीकरणहरू ७६/७७ Thursday, December 10, 2020 - 14:10 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf, PDF icon प्राविधिक शाखा.pdf, PDF icon वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम-२०७७.pdf, PDF icon कृषि शाखा.pdf
स्थानीय सरकार सस्थांगत स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन ७६/७७ Thursday, November 26, 2020 - 11:37 PDF icon स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन वैशाख, २०७७.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेसीकरण परिक्षण प्रतिबेदन ७५/७६ Thursday, November 26, 2020 - 11:26 PDF icon धार्चे गाउँ पालिकाकाे लैससास पिरक्षाण प्रतिवेदन २०७६.pdf
आ.व. २०७६।०७७ को एकीकृत आय व्यय विवरण ७६/७७ Monday, July 20, 2020 - 14:49 PDF icon आ.व. २०७६।०७७ को एकीकृत आय व्यय विवरण.pdf