FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेपत्ता व्यक्तिको वडा कार्यालयबाट बनाउने मुचुल्का फारम ७८-७९ 08/03/2021 - 14:26 PDF icon वेपत्ता व्यक्तिको मुचुल्का.pdf
विदाको निवेदन फारम ७७/७८ 02/15/2021 - 12:06 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
योजना अनुगमन फारम ७७/७८ 02/02/2021 - 10:40 PDF icon योजना अनुगमन फारम.pdf
मर्मत संभार तथा संरक्षण निवदेन फारम- मलेप फारम ४१४ ७७/७८ 12/11/2020 - 14:23 PDF icon मर्मत संभार तथा संरक्षण आवेदन फारम.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम ७७/७८ 09/28/2020 - 10:22 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुनको लागि दिने निवेदन फारम ७७/७८ 09/28/2020 - 10:10 PDF icon मेलमिलापकर्ता दर्ता फारम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायीले भर्नुपर्ने अभिलेख फारम ७७/७८ 09/16/2020 - 13:53 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नवीकरणका लागि भर्ने फारम.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम ७७/७८ 08/27/2020 - 11:36 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ 08/27/2020 - 11:35 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
सूचना माग गर्नको लागि फारम ७६/७७ 04/07/2020 - 10:31 PDF icon Application_to_Information_Officer.pdf