FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

संस्थाहरु सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना

धार्चे गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने गरी स्थापना भएका, काम गरिरहेका वा काम गर्न चाहने सम्पूर्ण गैरसरकारी संघसंस्था तथा बाह्य श्रोत परिचालन नगरी आन्तरिक श्रोत र स्थानीय श्रोतबाट मात्र परिचालन हुने धार्मिक संस्थाहरु, उपभोक्ता समूहहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, लगायतका संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गर

दस्तावेज: 

Pages