FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु,२०८० ८०-८१ 04/24/2024 - 17:13 PDF icon Dharche गाउँपालिका भू मापदण्ड.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाबाट संचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 02/04/2024 - 18:09 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाबाट संचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 02/04/2024 - 18:08 PDF icon कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
धार्चे गाउँपालिका जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ८०-८१ 02/04/2024 - 18:05 PDF icon धार्चे गाउँपालिका जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७९ ८०-८१ 02/04/2024 - 18:03 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०८० ८०-८१ 02/04/2024 - 18:02 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०८०.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन , २०८० ७९-८० 07/10/2023 - 16:43 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 07/10/2023 - 16:42 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि -२०७९ | ७९-८० 02/17/2023 - 16:53 PDF icon खेलकुद विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि - २०७९.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 02/05/2023 - 14:54 PDF icon धार्चे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf

Pages