FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धार्चे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७ ७७/७८ 08/27/2020 - 11:16 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७७.pdf
धार्चे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 18:40 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७७.pdf
आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 16:49 PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 16:47 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
विनियोजन ऐन,२०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७६.pdf
आर्थिक ऐन,२०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 16:44 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७६.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 06/07/2019 - 16:20 PDF icon उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf
शिक्षा ऐन,२०७५ ७६/७७ 06/07/2019 - 16:15 PDF icon शिक्षा ऐन,२०७५.pdf
शिक्षा नियमावली,२०७५ ७६/७७ 06/07/2019 - 16:15 PDF icon शिक्षा नियमावली,२०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 06/07/2019 - 16:15 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages