FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

अनलाइन घटना दर्ता सम्बन्धी जानकारी

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागबाट देशभरीका सबै स्थानीय तहहरुको व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थित गर्नका निमित्त अनलाइन प्रणालीको विकास गरी धेरै जस्तो ठाउँहरुमा लागू गरिसकिएको छ । धार्चे गाउँपालिकाको सबै वडा तथा गाउँपालिका कार्यालयमा भरपर्दो इन्टरनेटको अभावमा अनलाइन घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

यो सेवा छिट्टै नै सुरुवात गरिनेछ ।

थप जानकारीको लागि केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग  https://donidcr.gov.np/