FAQs Complain Problems

धार्चे गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिको संयोजक श्री सुनिला गुरुङको नेतृत्वमा यसै गाउँपालिकाको प्राविधिक र प्रशासन शाखाको कर्माचारीहरुको साथमा यस धार्चे गाउँपालिकाको केरौजा, उहिया , गुम्दा र काशिगाउँको योजनाहरु अनुगमन गर्न जादाको केहि झलकहरु |